A megjelenésre szánt kéziratokra vonatkozó elvárások

A kéziratokat

 • elektronikusan
 • Word formátumban
 • a tanulmányokba szánt, nem szerkeszthető, saját készítésű ábrát 300 dpi nyomdai minőségben
 • a grafikonokhoz letisztított Excel fájlt is

a szerkesztoseg@szazadveg.hu címre kérjük elküldeni.

Fotók:

 • csak a Fortepan archívumából
 • az oldal hivatkozási módjának megfelelően

használunk fel.

Mivel a nem saját készítésű képek, ábrák és térképek másodközlésének jogtisztaságáért a Kiadó nem tud felelősséget vállalni, kérjük ezek mellőzését a kéziratokban.

1. Formai követelmények

1.1 Terjedelem:

 • maximum egy nyomdai ív (40 ezer karakter; recenziók esetében 10-15 ezer)
 • hivatkozások karakterszámával együtt
 • irodalomjegyzék karakterszáma nélkül

 

1.2 Minden tanulmánynak tartalmaznia kell:

 • magyar cím mellett angol címet is
 • magyar és angol nyelvű absztraktot (kb. 8-10 mondatban a szöveg fő gondolatmenetét)
 • magyar és angol nyelven 3-5 kulcsszót, amelyek jellemzik a leadott szöveget
 • magyar és angol nyelven rövid szerzői bio-t, amely az író(k)ról a legfontosabbakat közli (intézményi affiliációval együtt)

 

1.3 Hivatkozások

 • lábjegyzeteket kérünk alkalmazni, valamint tanulmány végi bibliográfiát
 • végjegyzeteket és a főszövegbe tett egyéb hivatkozásokat nem tudunk elfogadni.

 

Interneten megjelent forrás esetében az URL a város és a kiadó helyén, és kizárólag az irodalomjegyzékben szerepeljen!

A fentieken kívüli kérdésekkel forduljon bizalommal kollégáinkhoz a szerkesztoseg@szazadveg.hu címen.